• bedrijvig
  • cultureel
  • duurzaam
  • groen
  • landelijk
  • lokaal
  • openbaar
  • recreatief
  • sociaal
  • tijdelijk
  • zorgzaam

Nieuw_Rijsenhout.jpg
img_3808.jpg
dsc00936.jpg
2NieuwRijsenhout.jpg

Rijsenhout

Rijsenhout

De Gemeente Haarlemmermeer had een plan (PrimA4a) voor een grootschalig nieuw glastuinbouwgebied direct ten noordwesten van Rijsenhout, tussen de Aalsmeerderweg en de A4. De dorpsraad had geen bezwaren tegen het plan, maar vond wel dat oude glastuinbouwterreinen in de directe omgeving van het dorp geherstructureerd moesten worden. Steeds meer van dit ‘oude glas’ had namelijk zijn functie verloren en lag er verlaten bij. De gemeente nam het idee over en besloot de beide opdrachten te koppelen: een masterplan voor het nieuwe glastuinbouwgebied en een herstructureringsplan voor de oude terreinen. Daarbij zou de herstructurering grotendeels uit de opbrengsten van de nieuwe kassen gefinancierd kunnen worden. In 2006 werd een overeenkomst gesloten met Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) om het project uit te voeren. De eerste herstructureringsplannen lieten een opschaling van de oude, rond het dorp gesitueerde glastuinbouw zien, door de koppeling van kleinere bedrijven en bedrijfsterreinen. Op basis van deze plannen zou het dorp met zijn 4000 inwoners en ongeveer 1800 woningen aan drie kanten door kassen worden ingesloten.

Inspraak van het dorp
De dorpsraad zocht tijdens het proces naar manieren om eigen ideeën en expertise in te brengen en het proces zelfs waar mogelijk te versnellen. Dit leidde in 2009 tot een gemeentelijke inspraak- en participatieprocedure met als bredere vraag voor de bewoners: wat willen jullie eigenlijk zelf met je dorp? Met de kaart op tafel kon elke inwoner van Rijsenhout ideeën uiten die met een klankbordgroep van 20 dorpsbewoners werden gecombineerd en uitgewerkt in de Structuurvisie Ruimtelijk Kader Rijsenhout. Een belangrijk punt was het realiseren van extra woningen met het oog op doorstroming en het aantrekken van nieuwe bewoners. Daarmee zou vergrijzing worden beperkt en de basisvoorzieningen in het dorp in stand gehouden worden.

Pro-actieve houding
Een regiegroep van 8 personen, onder wie 2 vertegenwoordigers uit de dorpsraad, een schoolhoofd en kerkelijk bestuurders, ondersteunt nu de gemeente bij de uitvoering van de Structuurvisie. Dat doet zij door ideeën aan te dragen, relaties te leggen en initiatieven te nemen en te ondersteunen. Dit gebeurt ook in samenwerking met in Rijsenhout gevestigde partijen, zoals de projectontwikkelaars Regiobouw en Timpaan die in een aantal gevallen ook grondposities hebben binnen Rijsenhout. De gemeente Haarlemmermeer, die een participatieconvenant sloot met de 26 dorps- en wijkraden binnen de Haarlemmermeer, juicht deze proactieve houding toe. Inmiddels is op initiatief van de dorpsraad en de regiegroep een aantal projecten van de grond gekomen.

Verplaatsing van de sierteelt
Oorspronkelijk was het grootschalige kassengebied bedoeld voor sierteelt die vanuit Aalsmeer en andere herstructureringsgebieden naar de nieuwe locatie zou verhuizen, dichtbij Schiphol en de bloemenveiling van Aalsmeer. Maar inmiddels heeft de sierteelt zich steeds verder verplaatst naar Afrika en andere delen van de wereld en is hier nu bijna verdwenen. Ook is in de huidige periode van recessie financiering lastig geworden. De enige partij die zich recentelijk in het gebied heeft gevestigd is een tomatenkweker.

Van sierteelt naar bedrijventerrein naar wonen
Deze ontwikkelingen zijn ook voelbaar bij de herontwikkeling van het oude glastuinbouwareaal in de directe omgeving van Rijsenhout. Uitvoerder SGN heeft hier terreinen aangekocht en samengevoegd om grootschaliger bedrijventerreinen te kunnen vormen, maar er is minder belangstelling dan gedacht. Dit heeft als gevolg dat er inmiddels een aantal zones voor woningbouw beschikbaar is gekomen, waarvoor het dorp al met plannen klaar staat. De private partijen Regiobouw en Timpaan werken aan plannen voor de nieuwe woonwijken Nieuwe Blauwe Beugel in het zuidwesten en Catharina Segrina in het noordoosten en de tussenliggende Parklaanverbinding. Dorpsbewoners worden via de dorpsraadbijeenkomsten hierbij betrokken.

Centrumgebied
Daarnaast heeft de dorpsraad ook ideeën voor het centrumgebied. Hier zou bijvoorbeeld een wooncomplex voor senioren moeten verrijzen, zodat inwoners tot op hoge leeftijd in hun dorp kunnen blijven wonen en niet naar een verzorgingstehuis elders hoeven te verhuizen. Vanuit deze plek blijven ze bovendien makkelijk betrokken bij de activiteiten in het dorp. Voor dit plan is inmiddels een stichting opgericht en de gemeente, die eigenaar is van de grond, ontwikkelt in samenwerking met de dorpsraad een kavelpaspoort als basis voor de aanbesteding.

Participatie
Inmiddels geldt Rijsenhout als lichtend voorbeeld op het gebied van participatie en bottom-up projecten. Omdat elk dorp en elke wijk in de Haarlemmermeer anders is, wil de gemeente Haarlemmermeer de direct betrokkenen vooraf raadplegen en invloed geven in het proces van ruimtelijke ontwikkeling. Rijsenhout heeft deze rol voortvarend opgepakt en ziet haar kans schoon om richting en gestalte te geven aan de eigen ruimtelijke ontwikkeling.

Groep_van_2x7.jpg
2 x 7, Breda
1_het_bos_ijsselmonde.jpg
Boomhutten, Rotterdam
img_4886.jpg
Buitenplaats Koningsweg, Arnhem
De_Machinist.jpg
De Machinist, Rotterdam
736384_317683498337085_594387406_o.jpg
Departement Tijdelijke Ordening, Arnhem
458379_446076192084356_1736.jpg
Dok010, Rotterdam
Nieuw_Elandshof.jpg
Elandshof, Amsterdam
bovenaanzicht_2.jpg
Emma's hof, Den Haag
_MG_2550.jpg
F.A.S.T., Scheveningen
179920_221983794589045_1521.jpg
Freehouse, Rotterdam
Openingsfeestje_kaatkeet_gr.jpg
Glamourmanifest, Amsterdam
DSC_0068.jpg
Granny’s Finest, Rotterdam
23188029.jpg
Groene zwembaden, Rotterdam
heesterveld.jpg
Heesterveld Creative Community, Amsterdam
100_.jpg
Honderdprocent Heerlen, Heerlen
hubshop.jpg
Hubshop, Rotterdam
kickstart.jpg
Kickstart, Breda
korhoenders.jpg
Korhoenders, Hengelo
179901_373045729423375_1188.jpg
Kus&Sloop, Rotterdam
Leencafe_Assen.jpg
Leencafés, Assen
lucy_nest_gastvrouw.jpg
Lucy in the Sky, Deventer
Barbeque.jpg
Moesmobiel, Haarlem
noorderparkbar01.jpg
Noorderparkbar, Amsterdam
76726_167258216635423_2449986_n.jpg
Only Friends, Amsterdam
valreep.jpg
Op de Valreep, Amsterdam
emmerhout.jpg
Op Eigen Houtje, Emmen
markdal.jpg
Platform Markdal, Chaam
Persbericht_luchtfoto_Singe.jpg
Quartier Leyden, Leiden
Zelfwerkzaamheid_op_het_fie.jpg
Repair Café, In meerdere steden
Nieuw_Rijsenhout.jpg
Rijsenhout, Rijsenhout
mariengaarde_vogelvlucht_02_NIEUW.jpg
Ru van Rossem Huis, Tilburg
moskee.jpg
Süleymaniye Moskee, Tilburg
IMG_6489.jpg
Seinwezen, Haarlem
kiosk_singeldingen1.jpg
Singeldingen, Rotterdam
sk8hal.jpg
Sk8hal Arnhem, Arnhem
stagehuis.jpg
Stagehuis Schilderswijk, Den Haag
bvtp_cpo_wonenaandewadi.jpg
Starterswoningen, Breda-Prinsenbeek
6809891880_e42659053f_k.jpg
Theater Walhalla, Rotterdam
sept_12074.jpg
Tuin van Jan, Amsterdam
Uit_je_Eigen_stad_opening.jpg
Uit je eigen Stad, Rotterdam
Hobrede_verbeterd.jpg
Verbeter de buurt, Amsterdam
verkeesrtuin.jpg
Verkeerstuin, Amersfoort
Villa_Augustus_sneeuw.jpg
Villa Augustus, Dordrecht
tilburg_joop_wever_kruidenbuurt.jpg
Wijkmakelaar, Tilburg
Afbeelding_048_7_800_600_80.jpg
Wilkohaag, Den Haag
11413_19_jpg.jpg
XXX, Amsterdam